Regulamin antyki

1.Właścicielem sklepu internetowego "antyki-militaria.pl” jest firma Agencja Nieruchomości Historycznych Be Happy z siedzibą w Katowicach ul. Plebiscytowa 29/3

2.Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

3.Wypełnienie formularza oraz naciśnięcie przycisku "wyślij zamówienie" jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Powoduje to zapisanie w bazie danych informacji wpisanych w formularzu oraz nazwy hosta nadawcy i godziny wysłania formularza.

4.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę " Agencja Nieruchomości Historycznych Be Happy " w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.

5.Zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych potwierdzane telefonicznie lub e-mailowo przez firmę Agencja Nieruchomości Historycznych Be Happy. Zamówienie potwierdzone, zgodnie z Art. 66. ust. 1 KC, traktowane jest jako złożone oświadczenie woli. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia firma " Agencja Nieruchomości Historycznych Be Happy” .zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia.

6.Zamówienia realizowane są w ciągu 48 godzin od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku płatności przelewem termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy " Agencja Nieruchomości Historycznych Be Happy” lub dostarczenia potwierdzenia o dokonaniu przelewu. Na czas realizacji zamówienia składa się obsługa zamówienia przez firmę Agencja Nieruchomości Historycznych Be Happy oraz czas dostarczenia towaru przez Kuriera/ Pocztę Polską. Strony mogą ustalić inny czas realizacji zamówienia.

7.Firma Agencja Nieruchomości Historycznych Be Happy zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji zamówienia lub zmiany ceny zamawianego towaru firma Agencja Nieruchomości Historycznych Be Happy zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od zamówienia. Firma Agencja Nieruchomości Historycznych Be Happy zwróci przelewem na konto Zamawiającego wszelkie wniesione przez niego przedpłaty.

8.Zamówienia złożone po godzinie 13.00 traktowane są jak złożone w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

9.W przypadku upoważnienia firmy Agencja Nieruchomości Historycznych Be Happy przez Zamawiającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu, wraz z towarem dostarczony zostanie jedynie oryginał faktury. Upoważnienie jest jednorazowe i dotyczy tylko danego zamówienia.

10.Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy do siedziby firmy Agencja Nieruchomości Historycznych Be Happy .

11.Zamówienia w serwisie "antyki-militaria.pl" dokonać można pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Kontakt

Agencja
Nieruchomości
Historycznych BE HAPPY

ul. Plebiscytowa 29/3
40-036 Katowice

tel. 32 206 82 29
kom: 608-514-329

anhbehappy.urbus@gmail.com